Monday, 21 October 2013

Remembering General Vo Nguyen Giap

This story is extracted from the Australian Embassy in Vietnam's facebook post acknowledging General Vo Nguyen Giap's contribution to the Vietnamese people. General Vo Nguyen Giap was a strong supporter of Australia-Vietnam cooperation in agriculture. He passed away earlier this month at age 102. Here is the original post.
General Giap with former ACIAR Director, Dr Rothschild

In 1992, ACIAR wanted to re-establish linkages with Vietnam but found it hard to find support from the Vietnamese government. It was General Vo Nguyen Giap, the then Commissioner for Science, who helped get the ACIAR program underway in the country.

Former ACIAR Director, Dr George Rothschild recalled that General Giap hosted a dinner and got all ministers to attend. At the dinner General Giap said that Vietnam would have a program with Australia and that it should get underway within the next few months. And it did. Just a few months ago, the ACIAR program celebrated 20 years in Vietnam.

General Giap predicted that ACIAR would deliver benefits for Vietnamese farmers. This prediction has been proved right. ACIAR has been seen as a reliable partner of Vietnamese farmers and scientists as well as the Vietnamese government over the past 20 years. The program has implemented more than 115 research projects across the board in Vietnam and provided training for over 500 Vietnamese scientists through its funded courses and fellowships and other capacity building programs. The fruitful cooperation in agriculture between Australia and Vietnam once again demonstrates the vision of the legendary General.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người đỡ đầu cho hợp tác nông nghiệp Australia – Vietnam 
General Vo Nguyen Giap – a strong supporter of Australia - Vietnam cooperation in agriculture
Năm 1992 Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) có kế hoạch thiết lập trở lại các mối liên hệ với Việt Nam tuy nhiên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự ủng hộ từ phía Chính phủ Việt Nam. Chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đó tham gia phụ trách lĩnh vực khoa học, đã là người hỗ trợ để Chương trình ACIAR được triển khai ở Việt Nam.

Tiến sĩ George Rothschild, nguyên Giám đốc ACIAR nhớ rằng khi đó Đại tướng đã tổ chức một buổi tiệc tối dành cho ông với sự tham dự của tất cả các vị bộ trưởng đương thời. Tại đây Đại tướng đã tuyên bố rằng Việt Nam sẽ có một chương trình hợp tác nông nghiệp với Australia và chương trình này cần phải được bắt đầu trong một vài tháng tới. Và thật tuyệt vời, tình hình đã diễn ra đúng như vậy! Chương trình ACIAR đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 1993.

Đại tướng đã dự đoán rằng ACIAR sẽ thành công và mang lại những hợp tác hữu ích cho người nông dân Việt Nam và điều này đã được thực tế chứng minh. Trong suốt 20 năm qua, ACIAR đã luôn được xem là đối tác tin cậy của bà con nông dân, các nhà khoa học cũng như của Chính phủ Việt Nam. Chương trình đã thực hiện hơn 115 dự án nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực nông nghiệp, cung cấp học bổng đào tào cho hơn 500 nhà khoa học cũng như nhiều chương trình nâng cao năng lực khác tại Việt Nam. Hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Australia và Việt Nam một lần nữa đã cho thấy tầm nhìn của vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam!
 


 Read more about ACIAR's program in Vietnam

1 comment:

Thanks for taking the time to comment!

Note: only a member of this blog may post a comment.